GvL Boringen Gestuurde Avergaar Boring

Gestuurde Avegaar Boringen (GAB)

Hoewel gestuurde avegaar boringen (GAB) betrekkelijk arbeidsintensief zijn, worden ze uit kostenoverwegingen wel veel gevraagd en ook vaak voorgeschreven. Deze doorperstechniek komt op hoofdlijnen overeen met traditionele open front techniek.

Avegaarmethode

Deze doorperstechniek wordt gebruikt voor ronde leidingen. Een avegaar direct achter de snijkop voert de inkomende grond door de buis af naar het vertrekpunt.

Gebr. van Leeuwen Boringen past deze methode toe in een groot aantal projecten voor het aanbrengen van buizen met diameters van 200 mm tot 1600 mm.

Gestuurde Avegaar Boringen (GAB)

Bij een gestuurde avegaar boring wordt eerst een zogenaamde “rechte pilootboring” gemaakt. Hierdoor kan voor het aanbrengen van de doorpersbuis het tracé nauwkeurig worden bepaald. Wij passen de gestuurde avegaar boring toe om buizen met diameters van 200 mm tot 1600 mm met grotere precisie aan te kunnen brengen.
Bij het boren van de pilootstang gebruiken we een gemodificeerd theodoliet en een led-sonde om de richting en hoogte te controleren. Vervolgens wordt de snijkop van de persbuis aan de pilootstang bevestigd. Bij het doorpersen volgt de buis de pilootstang, die aan de ontvangstzijde in delen wordt verwijderd. De inkomende grond wordt met een avegaar door de boorbuis afgevoerd naar de persput. De doorpersbuis ligt zo exact conform het origineel tracé van de pilootstang.

Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?