van Leeuwen MT Piling

MT-Piling ®

Verticale microtunneltechniek is een innovatieve methode waarbij de gesloten fronttechniek, ofwel schildboring, toegepast wordt om een fundering van buispalenwanden tot grote diepte (>75 m) te construeren.

Microtunneltechniek / MT-piling

Deze methode is bij uitstek geschikt voor grote bouw- of infrastructurele werken in stedelijk gebied.

MT-palen (micro-tunneling palen) zijn geboorde buispalen, waarbij de boorkop na het aanbrengen wordt teruggewonnen. Gebr. van Leeuwen heeft deze techniek in samenwerking met Strukton Betonbouw ontwikkeld voor de vervanging van de fundering onder het Centraal Station in Amsterdam, onderdeel van de bouw van de Noord-Zuidlijn. Omdat de buizen niet draaiend op diepte worden gebracht, kunnen ze worden voorzien van sloten en kan de ruimte tussen de palen op verschillende manieren worden gedicht. De methode maakt het mogelijk zware funderingspalen tot grote diepte trillingsvrij aan te brengen vanuit een beperkte werkruimte.

Kerende en funderende wand (Centraal Station Amsterdam)

Het principe van verticale Microtunnelling is voor het eerst grootschalig toegepast bij de uitvoering van twee kerende en funderende palenwanden onder het 19e eeuwse Amsterdam Centraal Station om de passage van de Noord/Zuid metrolijn onder het station mogelijk te maken. De palenwand dient als fundering voor het bovenliggende emplacement en als bouwkuipwand om de zinksleuf voor de zinktunnel te kunnen ontgraven. De MT palenwand is gemaakt vanuit de bestaande reizigerstunnel. De werkhoogte hierbij was 3,10m. De MT palen zijn dan ook opgebouwd uit onderling verbonden buissegmenten van ca 1,85m hoogte. De MT palen zijn onderling weer verbonden door een slotconstructie. Logistiek is door de verscheidenheid aan en de omvang van het beschikbare werkterrein van groot belang geweest. De beperkte ruimte is dan ook de leidende factor geweest bij het zeer compacte ontwerp en de bouw van het MT materieel. Voor de productie van de palenwand zijn twee complete boorsets ontwikkeld en gebruikt. De lange palen (tot 70m) zijn allemaal voorzien van een paalpuntinjectie na te zijn gevuld met beton . De kortere palen (tot 35m) hebben een vulling van zand en zijn aan de bovenzijde gevuld met beton en wapening.

Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?