'innovators
by nature'

Hoe sleufloze technieken ons allemaal warm houden

Van Leeuwen Sleufloze Technieken zorgde er toen voor en doet dat vandaag nog

In de jaren ’60 werd Nederland voorzien van het gasleidingen netwerk. Een enorm werk, waarbij al snel duidelijk werd dat het graven van sleuven niet overal kon of wenselijk was. Van Leeuwen Sleufloze Technieken, destijds handelend onder de naam Gebr. Van Leeuwen Harmelen BV, had de oplossing. Waar gasleidingen wegen, spoorwegen, waterwegen en andere ondergrondse infrastructuur moesten kruisen, daar verrichtten zij boringen zodat de leidingen ongehinderd van A naar B konden. Nederland kreeg het warm!

In onze huidige tijd houdt Van Leeuwen Sleufloze Technieken, nu onderdeel van de Kleywegen Groep, zich wederom bezig met boringen die ervoor zorgen dat warmte daar komt waar het nodig is. In plaats van traditionele gasleidingen worden er nu leidingen voor duurzame warmtenetten gelegd. Voor Van Leeuwen Sleufloze Technieken is daarmee de cirkel rond en Nederland kan genieten van duurzame warmte. Kor Mossel, algemeen directeur, is aan het woord.

De eerste boringen

“De eerste boringen die wij in de jaren ’60 hebben gedaan waren open frontboringen, later gevolgd door horizontaal gestuurde boringen”, opent Kor het gesprek. “Destijds werden deze uitgevoerd met hulp van de Amerikanen, die op dat vlak al de nodige kennis hadden vergaard. Voor Nederland was de komst van de gasleiding een sprong vooruit op het gebied van welvaart en milieu. Steenkolenkachels en op hout gestookte fornuizen konden voorgoed het museum in. Om Nederland aan het gas te krijgen moest er veel ontgraven worden en heeft ons bedrijf een enorm aantal boringen verricht.”

Het is nu druk onder de grond

Wat is het grote verschil met de boringen van toen en die van nu? Kor antwoordt: “De drukte onder de grond. De vraag naar drinkwater en energie nam en neemt elk jaar toe, we hebben tegenwoordig bekabeling voor data nodig, er wordt elk jaar meer gebouwd, er moet meer afwatering komen… De drukte onder de grond is vandaag de dag niet meer te vergelijken met toen. Dat betekent dat er meer met sleufloze technieken moet worden gewerkt en de projecten steeds complexer worden. Van Leeuwen Sleufloze Technieken is meegegroeid met de tijd. Sterker nog, we lopen graag voorop als het om innovatie gaat.”

Een echt familiebedrijf

Van Leeuwen Sleufloze Technieken mag zich het grootste onafhankelijke boorbedrijf van Nederland noemen. “Het mooie is dat we ondanks onze omvang nog ‘gewoon’ dat familiebedrijf van toen zijn. De kennis die in onze onderneming aanwezig is, wordt van generatie op generatie overgedragen. De complexe boringen die we vandaag de dag verrichten zijn in de basis gestoeld op de kennis van toen. We zijn ook al lang niet meer aan Nederland gebonden, maar werken inmiddels wereldwijd. Onze expertise wordt overal gewaardeerd en het fijne is dat de expansie van werkzaamheden geen invloed heeft op onze bedrijfsstructuur. Zoals het in een goed familiebedrijf gebruikelijk is, heerst hier een bepaalde rust. We weten exact waarmee we bezig zijn en binnen onze gelederen staan de neuzen dezelfde kant op. We kijken niet naar de grootte van onze klanten, maar alleen naar hoe we iedereen op de beste manier kunnen helpen. Dat houdt ook in dat we vaak heel vroeg aan tafel zitten bij projecten, omdat onze inbreng waardevol is in de ontwerpfase.”

Producten

Afhankelijk van de (mantel)buizen, kabels of leidingen die van A naar B gebracht moeten worden en de grond en situatie ter plaatse (bij auto-, spoor- of waterwegkruisingen is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om kabels en leidingen te leggen via open ontgraving) wordt bepaald welke boortechniek wordt toegepast. “Wanneer het belangrijk is om de omgeving te ontzien, dan passen we meestal HDD-boringen toe. Onder een overweg door, of bijvoorbeeld onder een watergang door. Als de (mantel)buizen boven het grondwater kunnen worden aangebracht, of als de grondwaterstand verlaagd kan worden, dan kan dat met Open Front boortechnieken. Werken we bijvoorbeeld vanuit een bouwkuip met damwanden en is het niet mogelijk om de grondwaterstand te verlagen, dan passen we Gesloten Front boortechnieken toe”, legt Kor uit.

Nieuwe boortechnieken

Nieuw in het boorprogramma zijn de door Van Leeuwen Sleufloze Technieken ontwikkelde ‘Direct Drill®’ en ‘Pipe-Pusher®’ technieken. Kor legt uit: “Direct Drill is een continu boorproces van (mantel)buizen voor kabels en leidingen. De buis wordt in één fase aangebracht vanaf de rig-site. In geval van aanlandingen is er, in tegenstelling tot de traditionele HDD-techniek, offshore geen grote marine spread nodig, wat leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing. De door ons ontwikkelde Pipe-Pusher techniek zorgt ervoor dat bij de gestuurde boortechniek (HDD) de benodigde trekkracht van de rig gereduceerd wordt, de pijpleiding wordt in het boorgat gecentreerd en het gewicht van de leiding op de rollenbaan wordt weggenomen. Daarnaast worden onze Pipe-Pushers ingezet om pijpleidingen aan te brengen bij aanlandingen. Ook worden de Pipe-Pushers ingezet om leidingen in buizen aan te brengen, en transportleidingen te relinen.”

De conclusie luidt dat Van Leeuwen Sleufloze Technieken destijds als echte pionier gestart is en zich vandaag de dag nog steeds tot de pioniers in de sector mag rekenen. Kor zegt tot besluit: “We opereren aan de voorkant van de laatste ontwikkelingen, dat klopt. Echter altijd met behoud van onze kernwaarden: professionaliteit, veiligheid, duurzaamheid, samenwerking, transparantie, integriteit en respect. Daarmee zijn we groot geworden en dat houden we zo.”