GvL Open Front Boringen

Open front boringen

Hoewel betrekkelijk arbeidsintensief, blijft deze variant avegaarboring uit kostenoverwegingen veel gevraagd en voorgeschreven. De doorperstechniek komt op hoofdlijnen overeen met handontgraving.

Avegaarmethode

Bij deze techniek wordt een buis, evt. voorzien van snijrand of snijkop, onder een te kruisen object door geperst. De voorzijde van de buis is open. Een avegaar in de buis voert de inkomende grond af naar het startpunt. Wij passen deze methode toe voor diameters van 200 mm tot 1600 mm.

Gestuurde Avegaar Boring (GAB)

Bij een gestuurde avegaar boring wordt eerst een zogenaamde “rechte pilootboring” gemaakt. Hierdoor kan voor het aanbrengen van de doorpersbuis het tracé nauwkeurig worden bepaald. Wij passen de gestuurde avegaar boring toe om buizen met diameters van 200 mm tot 1600 mm met grotere precisie aan te kunnen brengen.
Bij het boren van de pilootstang gebruiken we een gemodificeerd theodoliet en een led-sonde om de richting en hoogte te controleren. Vervolgens wordt de snijkop van de persbuis aan de pilootstang bevestigd. Bij het doorpersen volgt de buis de pilootstang, die aan de ontvangstzijde in delen wordt verwijderd. De inkomende grond wordt met een avegaar door de boorbuis afgevoerd naar de persput. De doorpersbuis ligt zo exact conform het origineel tracé van de pilootstang.

Raketdoorpersingen

Onze gespecialiseerde ploeg is dagelijks door heel Nederland actief met raketdoorpersingen. Bij deze pneumatische open front techniek wordt een persluchtraket gebruikt die de leiding voor zich uit de grond in perst, of achter zich aan trekt. Gebr. van Leeuwen biedt deze techniek aan voor het doorpersen van stalen buizen met diameters van 114 mm tot 1220 mm (4” – 48”).

Handontgraving

Een nauwkeurige en veilige open front methode is de handgegraven boring. Hierbij worden buiselementen vanuit een perskuip of -put in de grond gedreven terwijl de inkomende grond handmatig in een afvoertrechter wordt geschept. Vanuit de afvoertrechter loopt een buis naar de persput. Een avegaar (grondboor) of transportband in de binnenbuis voert de uitgegraven grond af naar het vertrekpunt. Voor dit specialisme beschikken wij over verschillende machines waarmee buizen met diameters tot 3000 mm kunnen worden aangebracht. Omdat er sprake is van handwerk is de minimale diameter 1200 mm.

De toegankelijkheid van het boorfront maakt dat de persrichting nauwkeurig kan worden gestuurd. Het voorste buiselement is voorzien van een snijkop om afkalven van het boorfront te voorkomen en druk op de te persen buis te reduceren. Deze methode kan ook worden toegepast voor rechthoekige profielen.

Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?