'innovators
by nature'

AANLEG BORINGEN HARINGVLIET

Vanaf 2018 zijn de Haringvlietsluizen marginaal geopend om de internationale vismigratie te stimuleren. Als gevolg van deze maatregel is het westelijk deel van de Haringvlietmonding onderhevig aan verzilting.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

GMB Civiel B.V.

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

2x 132 m

Doorsnede boring(en)

1280 mm

Werkzaamheden

Werkzaamheden: Om de aanvoer van zoetwater te garanderen heeft Van Leeuwen Sleufloze Technieken in opdracht van GMB civiel BV drie doorperswerkzaamheden met gesloten schild uitgevoerd. De pijpvijzels fungeren als sifon in het toevoerkanaal en lopen onder verschillende waterkeringen en waterwegen door.

Bijzonderheden

De twee boorgaten in Middelharnis hebben een diameter van 1280 mm en een lengte van 132 meter.

VIDEO