sleufloze technieken

Sleufloze technieken is een verzamelnaam voor het aanleggen van ondergrondse infrastructuur waarbij de grondoppervlakte zo min mogelijk verstoord wordt. Deze techniek wordt bijvoorbeeld toegepast bij ruimtegebrek en/of hinder door scheeps- en wegverkeer. Sleufloze technieken kunnen ook gebruikt worden als er problemen met bestaande infrastructuur beperkt moeten worden. VLST doet veel projecten in zowel binnen als buitenland op land en in zee waar speciale technieken voor gebruikt worden.

Technieken in het algemeen

We hebben machines die horizontaal ondergrond boren om vervolgens sluizen, kabels of leidingen door de open ruimte te duwen of trekken. Met de open front techniek kunnen we gaten boren van 20 centimeter tot anderhalve meter. Met andere types kunnen we tot drie meter doorsnee boren. De gesloten front techniek gebruiken we om onder het grondwaterniveau te boren.

Open Front Boringen (OFT)

Kenmerkend aan deze techniek is de buis die open is aan de voorzijde

Gesloten Front Boringen (GFT)

Deze techniek kan "in den natte" uitgevoerd worden

Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD)

Deze techniek vindt plaats vanaf het maaiveld.

Direct-Drill®

Techniek ontwikkeld door VLST. Combineert HDD en Microtunneling

Pipe-Pusher®

Techniek ontwikkeld door VLST en wordt bij HDD ingezet

MT-Palen®

Deze methode is bij uitstek geschikt voor projecten in stedelijk gebied

Subsea Drilling®

Dit is de onderwaterboormachine die VLST ontwikkeld heeft

Sleufloos Verwijderen van Kabels en Leidingen

De naam zegt genoeg!

Engineering

Engineering houdt bij VLST niet op bij het ontwerpen van de ideale boorlijn

Op zee

VLST boort niet alleen boven de grond, maar ook op zee. We boren bijvoorbeeld sleuven voor kabels naar windmolenparken op zee. De toenemende vraag naar windmolens en het uitwisselen van groene energie wordt steeds meer en dus groeit het aantal grote projecten voor VLST. Met een speciaal ontwikkelde boortechniek hebben we onlangs windmolenparken verbonden met het land. VLST heeft voor deze projecten zelf de Pipe Pusher ontwikkeld, die zo groot is als een zeecontainer. Als iets niet bestaat, maken we het gewoon zelf!