Verwijderen Kabels en Leidingen GVL Boringen

Sleufloos verwijderen van Kabels en Leidingen

Er wordt in Nederland steeds meer gebouwd en wegen verlegd. Gevolg hiervan is dat er kabel- en leidingstracés verwijderd moeten worden conform de bepalingen in de WION. Van Leeuwen Sleufloze Technieken kan leidingen, zinkers, kabels en gestuurde boringen sleufloos verwijderen.
Bent u geïnteresseerd in onze technieken of heeft u vragen?