'innovators
by nature'

LEDI Subsea-Drilling MSC Napoli

De nieuwe uitvinding van Van Leeuwen Sleufloze Technieken en Disa Maritime, de onderwaterankerboormachine, is met succes ingezet bij het aanbrengen van kettingen onder het achterschip van de MSC Napoli, een containerschip dat voor de kust van Engeland is gestrand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

Doorsnede boring(en)

12 hijskettingen van ca. 60 cm doorsnede

Werkzaamheden

Om de twaalf hijskettingen aan te kunnen brengen wordt onder het wrak door geboord en voor het eerst gebeurd dat met een op de zeebodem geplaatste boorinstallatie, wat een revolutie betekent in de bergingswereld. In een eerste bergingsoperatie zijn alle containers van het schip gelost en bunkers verwijderd. Ook is het voorschip weggesleept voor sloop. Het resterende wrakdeel heeft een geschat totaalgewicht van 3.800 ton. Het is de bedoeling het achterschip, met een lengte van ongeveer 65 meter en een breedte van 36 meter, ter plekke te slopen. Om het achterschip van de MSC Napoli te kunnen ontmantelen moet het wrakdeel worden gelicht. Hiervoor wordt onder het wrak geboord om twaalf hijskettingen aan te brengen. Pontons, elk voorzien van twaalf speciaal ontworpen lieren (‘ketting-trek-machines’), worden parallel aan beide zijden van het wrak afgemeerd. De kranen op beide pontons zullen vervolgens de gesloopte wrakdelen ophijsen en op de pontons plaatsen waar ze in kleinere stukken kunnen worden gesneden.

Bijzonderheden

Het wrakdeel ligt deels weggezonken in de zeebodem van Lyme Bay voor de Engelse zuidkust. Het slopen gaat door totdat het gewicht van het achterschip is teruggebracht, waarna wordt beslist of het resterende wrakdeel in zijn geheel wordt gelicht of dat met slopen wordt doorgegaan totdat de restanten met de pontons kunnen worden afgevoerd.

VIDEO