'innovators
by nature'

HDD BORING BIJ ZWANENBURG – AANLEG AFVALWATERTRANSPORTLEIDINGEN

Aanleg van afvalwatertransportleidingen van AWS Haarlem-Schalkwijk en AWS Heemstede naar AWZI Zwanenburg. Daarnaast het realiseren van een slibtransportleiding van AWZI Zwanenburg naar AWZI Haarlem-Waarderpolder- voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

BAM Hoofdaannemer, Leiding Eigenaar Hoogheemraadschap van Rijnland.

Uitvoeringsperiode

Oktober 2023

Lengte boring(en)

1,3 km

Doorsnede boring(en)

800 mm HDPE buizen die door middel van spiegellassen aan elkaar zijn verbonden.

Werkzaamheden

Middels de HDD techniek worden de leidingen door de polder aangelegd om zo voor grondeigenaar en gemeenten minimaal overlast te veroorzaken. Uitdagingen hierin zij vaak de ruimtes achter de boringen die we nodig hebben om de in te trekken boorstrengen samen te stellen. Door een goede samenwerking met Bam en de diverse grondgebruikers cq eigenaren verloopt dit naar wens. Daar de boringen een water afsluitende kleilaag doorkruissen , worden deze van Drillgrout voorzien om deze laag na intrekken van de buis weer af te sluiten.

Bijzonderheden

Deze opdracht betreft een UAV-GC contract, waarbij meer verantwoordelijkheden liggen bij de hoofdaannemer en waarbij VLST BAM hierin ondersteunt. Er is onder diverse belangrijke snelwegen A9 en A200 / Spoorwegen geboord en net voor de landingsbaan van Schiphol, waar de boorploeg letterlijk elke 3 min een vliegtuig voorbij zag vliegen. VLST heeft twee boorlocaties met elkaar gecombineerd, zodat de overlast beperkt kon worden en de klant minder kosten heeft. Hierbij is ook gekozen voor de Meet in the middle techniek. Het trace van de klant bestaat uit 3 gestuurde boringen naast elkaar, waarbij we in een 3-Hoek hebben geboord. Wanneer er van A naar B geboord wordt door watervoerende lagen, kan er eventueel kwel ontstaan, waneer de druk te hoog is, hierdoor stijgt het water letterlijk boven het maaiveld. Om dit te voorkomen kunnen er terpen worden gebouwd zodat het achterland droog blijft. VLST heeft er voor gekozen om tijdens de uitvoering met dikkere bentoniet te werken en na de boring de annulaire ruimte op te vullen met grout. Tot slot zijn waar nodig nainjecties van een speciaal afdichtingsmengsel toegepast.

VIDEO