'innovators
by nature'

MICROTUNNELING RING ZUID GRONINGEN

Voor de Gemeente Groningen boren wij een GVK moerriool Ø1100mm van bijna 900m. Het project is een voorbereidend onderdeel voor Aanpak Ring Zuid (ARZ). ARZ is een project van de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen en het Rijk voor de ombouw van de zuidelijke ringweg (N7).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

900 m

Doorsnede boring(en)

Ø 1100 mm

Werkzaamheden

We gebruiken de gesloten front techniek, ofwel microtunnelling, om het moerriool op een diepte van ongeveer 5,5m onder maaiveld aan te leggen. In het tracé dat van de Paterswoldseweg en de Donderslaan rond het Vrijheidsplein naar de Concourslaan loopt, hebben we 11 tijdelijke damwandkuipen aangelegd (trillingsarm), waarin later de boringen op inspectieputten aangesloten worden. De microtunnelling techniek is hier zeer geschikt voor vanwege de hoge nauwkeurigheid en omdat hiermee onder de grondwaterstand geboord kan worden. We beperken de overlast voor bedrijven en bewoners door slim gebruik te maken van de omgeving, de damwandkuipen trillingsarm aan te brengen en de bemaling zoveel mogelijk te beperken. Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V. voert het hele traject van detailontwerp tot ingebruikname van het moerriool uit.

Bijzonderheden

Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.

VIDEO