'innovators
by nature'
"Er wordt in Nederland steeds meer gebouwd en wegen worden verlegd. Gevolg hiervan is dat er kabel- en leidingtracés verwijderd moeten worden conform de bepalingen in de WION. Van Leeuwen Sleufloze Technieken kan leidingen, zinkers, kabels en gestuurde boringen sleufloos verwijderen."

Sleufloos Verwijderen van Kabels en Leidingen

Wat zijn de voordelen?

  • Creëert in veel gevallen ruimte die voor andere netwerken nodig is
  • Beperken risico op vervuiling van ondergrond door toegepaste materialen
  • (bijv.) Netbeheerder hoeft kabels en leidingen niet meer te registreren

Sleufloos verwijderen kabels en leidingen