maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘samen zorgen voor een betere wereld’

Bij Van Leeuwen Sleufloze Technieken realiseren wij projecten die midden in de samenleving staan. Dat brengt met zich mee dat wij ons ook verantwoordelijk voelen voor de omgeving en de mensen die daar wonen.
Ons MVO beleid is niet anders dan het stellen van de vraag: wat is belangrijk in deze lokale samenleving? Vaak komt dat neer op goed met elkaar kunnen wonen, werken en samenleven. Maatschappelijke projecten die deze sociale cohesie versterken ondersteunen wij van harte met middelen, materialen en handen.

COR WERKT BETER​

Cor Werkt Beter is een onderdeel van Van Leeuwen Sleufloze Technieken. Bij Cor Werkt Beter is iedereen met verminderd arbeidsvermogen welkom om geholpen te worden op weg naar betaald werkt.

Bij Cor krijgt jong en oud op zoek naar werk, professionele basisvaardigheden aangereikt, door passende stage- en arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door de deelnemers intensief te coachen om daarmee voortijdige en onnodige uitval te voorkomen.

Cor Werkt Beter bestaat nu drie jaar en is een succesvol werkgelegenheidsinitiatief met meer dan 150 projecten in werk dat draait om her-bestemmen van bestaande materialen. Tot nu toe zijn er 175 mensen deelnemer geweest. Zij hebben allemaal een stap kunnen zetten in hun traject naar werk. Sommigen zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan, anderen hebben we via ons netwerk verder geholpen. En, als wij extra handjes nodig hebben bij werkzaamheden vragen wij dit eerst aan het team van Cor. Hiermee helpen wij zowel onszelf als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

DUURZAAM WERKEN

Als je betrokken bent bij die samenleving dan is het bijna vanzelfsprekend dat duurzaam omgaan met voorraden, hergebruik van materialen en minimale vervuiling bij ons hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers weten niet beter en denken met ons mee als het gaat om de duurzaamste oplossing.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

Havendagen Woerden

ENERGIE EN CO2-REDUCTIE DOOR VAN LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Van Leeuwen Sleufloze Technieken (VLST) zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt VLST de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Er wordt gestart met niveau 3 op de ladder. Naast VLST heeft ook de Kleywegen groep (waar VLST onderdeel van uitmaakt) de ambitie het hoogste niveau op de ladder te behalen. Hieronder de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Bekijk hier het Certificaat CO2-Prestatieladder

DOCUMENTEN CO2-PRESTATIELADDER

Keteninitiatief en Publicaties.
Klik hierboven voor de link naar onze publicaties met betrekking tot onze deelname initiering van keteninitiatieven

“Afmaken wat je begint!” is het motto van VLST. Innovatieve oplossingen, zelf materieel ontwikkelen en bouwen is de reden van onze huidige stabiele marktpositie. Dat, en even zo belangrijk, de inventiviteit, inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, plezier in het vak en doorzettingsvermogen zijn kernwaarden voor ons. Liefde voor pionieren, plezier in je werk, realistisch ondernemerschap en een pragmatische aanpak. Dat is waar wij bij VLST voor staan!

Op de website van SKAO vindt u nog  meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de certificerende bedrijven.