VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR (CSR)

"Sammen skaber vi en bedre verden"

Hos Van Leeuwen Sleufloze Technieken udfører vi projekter i samfundets midte. Derfor føler vi os ansvarlige for omgivelserne og de mennesker, som bor i området. Vores CSR-politik går i al sin enkelhed ud på at spørge os selv, hvad der er vigtigt i det pågældende lokalsamfund. Svaret på dette spørgsmål er som oftest at kunne bo, arbejde og leve sammen på en god måde. Vi støtter sociale projekter, der styrker denne sociale samhørighed, helhjertet med ressourcer, materialer og hænder.

Vores CSR-politik går i al sin enkelhed ud på at spørge os selv, hvad der er vigtigt i det pågældende lokalsamfund. Svaret på dette spørgsmål er som oftest at kunne bo, arbejde og leve sammen på en god måde. Vi støtter sociale projekter, der styrker denne sociale samhørighed, helhjertet med ressourcer, materialer og hænder.

COR WERKT BETER​

"Cor Werkt Beter" er en del af Van Leeuwen Sleufloze Technieken. Gennem dette initiativ får personer med nedsat arbejdsevne hjælp til at komme i lønnet beskæftigelse.

BÆREDYGTIG DRIFT

Da vi er en del af samfundet, er det næsten en selvfølge, at vi lægger stor vægt på bæredygtig lagerforvaltning, genbrug af materialer og minimal forurening. Vores medarbejdere kender ikke til andet og tænker proaktivt, når det gælder om at finde frem til den mest bæredygtige løsning.

VORES SOCIALE PROJEKTER

Havendagen Woerden

LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKENS ENERGI- OG CO2-REDUKTION

Som en vigtig del af vores CSR-politik har vi hos Van Leeuwen Sleufloze Technieken (VLST) forpligtet os til at reducere vores CO2-emissioner. Det betyder, at vi tilstræber en betydelig energieffektivitet internt på vores egen arbejdsplads og eksternt, når vi arbejder på projekter. Til dette formål anvender vi CO2-præstationsstigen. Her inddrager vi om nødvendigt også vores eksterne leverandører og partnere. Der startes på stigens niveau 3. Ud over VLST har Kleywegen-koncernen (som VLST er en del af) også som ambition at nå til stigens øverste niveau. Nedenfor ses de enkelte trin på CO2-præstationsstigen.

DOKUMENTER CO2-PRÆSTATIONSSTIGE

Kædeinitiativ og publikationer

Klik på ovenstående link for at se vores publikationer om vores deltagelse i iværksættelse af kædeinitiativer.

“Færdiggør det, du påbegynder!” er VLST’s motto. Innovative løsninger og egen udvikling og konstruktion af materialer har banet vejen for vores nuværende stabile markedsposition. Og en lige så vigtig medvirkende faktor er vores medarbejderes opfindsomhed, målrettede indsats og fleksibilitet. Engagement, ansvarlighed, passion for faget og vedholdenhed er vores kerneværdier. Pionerånd, arbejdsglæde, en realistisk iværksætterkultur og en pragmatisk tilgang. Det er det, vi står for hos VLST!

Du kan finde yderligere oplysninger om CO2-præstationsstigen og de certificerende virksomheder På SKAO’s hjemmeside.