'innovators
by nature'
"(Horizontal Directional Drilling) Gestuurd boren vindt plaats vanaf het maaiveld en vereist geen bouwkuipen of verlaging van grondwaterstanden. Zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur worden volledig ontzien. Wij beschikken over mini-, midi- en maxi-rigs voor gestuurde boringen met diameters van 25 mm tot 1400 mm. Daarbij kunnen alle bekende materialen worden gebruikt, zoals staal, nodulair gietijzer, poly-ethyleen (HDPE) Daarnaast beschikken wij over de nieuwste en meest geavanceerde systemen, zoals een optische gyroscoop. De sonde, geplaatst direct achter de boorkop, meet de drie hoeken van de boorkop ten opzichte van het geografische noorden. Speciale software verwerkt de data tot boorkopposities en vergelijkt deze met berekende posities en het gewenste traject van de boorkop."

HDD - Horizontaal Gestuurde Boringen

Wanneer kiezen voor een HDD – Horizontaal Gestuurde Boring

De HDD boring is vaak een oplossing die wordt ingezet wanneer leidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen moeten worden aangebracht.

Wat zijn de voordelen?

  • Geen bouwkuip vereist
  • Vereist geen verlaging grondwaterstand
  • Ontziet zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur volledig
  • Kan over afstanden van honderden meters worden toegepast
  • Tijdsbestek én kosten zijn gunstig in relatie tot de complexiteit van het project

Hoe werkt het?

Tijdens de pilootboring van het boorproces verricht Van Leeuwen Sleufloze Technieken doorlopend surveymetingen. Deze metingen worden uitgevoerd met een traditioneel ‘walk-over’ systeem of met een computergestuurd meetsysteem, afhankelijk van de diepte en de begaanbaarheid van het tracé, de moeilijkheidsgraad van de boring, of vereisten van de opdrachtgever. Gedurende het boor- en ruimerproces wordt grond afgevoerd door middel van de boorspoeling. Door de verhoogde druk van de boorspoeling zal het grondgedrag rond het boorgat worden beïnvloed. Als de boorspoeldruk te hoog oploopt kan grondbreuk ontstaan. Tijdens de ruimergangen wordt de boorspoeling eveneens gebruikt om het boorgat te ondersteunen. Het extreem toe- of afnemen van de boorspoeldruk geeft een indicatie voor grondbreuk, obstakels of het inkalven van het boorgat

HDD – Horizontaal Gestuurde Boringen