'innovators
by nature'

"Styret boring (Horizontal Directional Drilling) finder sted fra jordoverfladen og kræver ingen byggegruber eller grundvandssænkning. Både over- og underjordisk infrastruktur skånes fuldt ud. Vi råder over mini-, midi- og maxi-rigge til styrede boringer med dimensioner fra 25 mm til 1400 mm. Alle kendte materialer kan anvendes til formålet, f.eks. stål, SG-jern eller polyethylen (HDPE). Derudover råder vi over de nyeste og mest avancerede systemer som f.eks. et optisk gyroskop. Sonden, der er placeret lige bag borehovedet, måler borehovedets tre vinkler i forhold til det geografiske nord. En særlig software konverterer disse data til borehovedpositioner og sammenholder dem med de beregnede positioner og borehovedets ønskede forløb."

STYRET BORING (HDD)

Hvornår bør man vælge styret boring (HDD)?

HDD-boring er ofte en løsning, der anvendes, når der skal lægges ledninger under floder, kanaler og større veje.

Hvad er fordelene?

  • Kræver ingen byggegrube
  • Kræver ikke grundvandssænkning
  • Skåner både over- og underjordisk infrastruktur fuldt ud
  • Kan anvendes over afstande på flere hundrede meter
  • Tidsramme og omkostninger er fordelagtige i forhold til projektets kompleksitet

Hvordan foregår det?
Under boreprocessens pilotboring foretager Van Leeuwen Sleufloze Technieken løbende overvågningsmålinger. Disse målinger udføres enten med et traditionelt “walkover”-system eller med et computerstyret målesystem, afhængigt af tracéets dybde og tilgængelighed, boringens kompleksitet og bygherrens krav. Under bore- og reamingprocessen ledes jorden bort ved hjælp af borevæske. Det øgede tryk, som borevæsken skaber, påvirker den omkringliggende jord. Bliver borevæskens tryk for højt, kan der opstå jordskred. Under reamingen anvendes borevæsken desuden til stabilisering af borehullet. Ekstreme stigninger eller fald i borevæsketrykket kan være tegn på jordskred, forhindringer eller sammenstyrtning af borehullet.

Styret boring (HDD)