'innovators
by nature'

23 HDD’S RANDSTAD 380 KV

Met Randstad 380 kV wordt er aan een elektriciteitsnetwerk gewerkt voor de toekomst. Dit nieuwe netwerk wordt gemaakt tussen Beverwijk (ten Noorden van Amsterdam) tot Wateringen (Rotterdam).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

TENNET

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

10 locaties lengtes variërend van 200 m – 900 m

Doorsnede boring(en)

Werkzaamheden

De boringen die Van Leeuwen Sleufloze Technieken uitvoert zijn onderdeel van de ondergrondse verbinding. In totaal worden op 10 locaties 23 HDD’s geboord variërend met een lengte van 200 tot 900 meter. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk.

Bijzonderheden

Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. Lees hierover ook meer op de projectwebsite van TENNET.

VIDEO