'innovators
by nature'

900 M HDD BORING DELFZIJL

HDD Boring ten behoeve van het aanleggen van kabels voor een windmolenpark.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

BAM

Uitvoeringsperiode

Oktober – November 2020

Lengte boring(en)

894 m

Doorsnede boring(en)

3 x Ø 200 mm en 4 x Ø 160 mm HDPE

Werkzaamheden

Deze boring ging onder het Eemskanaal door en zou initieel bestaan uit twee losse boringen. Deze zijn later samengevoegd tot één lange boring van 894 meter. De boorgang is gemaakt op Ø730 mm en bevat 3xØ200 en 4xØ160 mm. Tijdens het intrekken zijn er nog 2 extra leidingen meegetrokken tot halverwege en tot op een kwartlengte van de gehele boring om achteraf na te grouten, volgens eis van het waterschap. Het diepste punt van de boring is gelegen op 27.8m. In totaal zijn we bijna vier weken bezig vanaf mobiliseren tot demobiliseren.

Bijzonderheden

Deze boring is uitgevoerd onder het waterpeil van het Eemskanaal.

VIDEO