'innovators
by nature'

GROTE EN KLEINE HDD’S DRACHTEN

In Drachten zijn 8 HDD-boringen uitgevoerd voor rioolwater persleidingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Pannekoek GWW

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

5 km

Doorsnede boring(en)

1x Ø400mm

Werkzaamheden

De totale lengte van het tracé betreft circa 5 km.

Bijzonderheden

Om overlast te minimaliseren en het project in zo kort mogelijke tijd uit te voeren, zijn gelijktijdig 4 boormachines ingezet. Van Leeuwen Sleufloze Technieken heeft ook het ontwerp van een aantal boringen uitgevoerd.

VIDEO