HDD Boring Naaldwijk
  • project-1 HDD Boring Naaldwijk groot

HDD Boring Naaldwijk

In opdracht van Provincie Zuid-Holland wordt een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute en Burgemeester Elsweg in Naaldwijk aangelegd.

De Verlengde Veilingroute ligt er al. De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en N222 wordt samengevoegd met een ander project: de verbreding van de N222. Het combineren van de werkzaamheden zorgt voor minder verkeershinder tijdens de uitvoering.

Bij de start van de wegenbouw werkzaamheden worden eerst de kabels en leidingen verlegd of verwijderd.  In het vooronderzoek is naar voren gekomen dat een middelspanning route van Westland Infra verlegd moet worden.

Mourik – MVOI heeft de opdracht van Westland Infra (beheerder 20 kV midden spanning route) om de midden spanning route te verleggen.

Om alle processen optimaal te laten verlopen hebben alle stakeholders, aannemer Mourik , MVOI, Van Leeuwen Sleufloze Technieken met ingenieursbureau DTE,  de schouders eronder gezet. Hierdoor hebben we een het proces van aanvraag verlegging kabels t/m realisatie met ruim een jaar bekort. Hierdoor zal de start van de wegenbouw werkzaamheden geen vertraging oplopen.

Met een ploeg van 5 man sterk zijn wij vanaf 16 oktober gestart met de HDD pilot boring van ca. 760 m1. Uiteindelijk wordt het boorgat opgeruimd naar een diameter van 630mm.  Daarna moeten de mantelbuizen ingetrokken worden, die bestaan uit een bundel van 7 buizen – 5x ø160 mm en 2x ø110mm. De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de N222 wordt medio 2018 gerealiseerd.  Bij de eerste boring was veel aandacht vanuit onze opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en vanuit de regionale pers MOS, omdat dit een zeer belangrijk onderdeel is voor de voortgang van het project.  Van Leeuwen Sleufloze Technieken en DTE hebben met hun samenwerking de HDD boring tot een mooi succes gebracht.

Zie hier een video van WOS nieuws over de boring!

HDD Boring Naaldwijk
HDD Boring Naaldwijk
HDD Boring Naaldwijk
HDD Boring Naaldwijk
HDD Boring Naaldwijk
HDD Boring Naaldwijk
  • Datum 20 februari 2018
  • Tags HHD (Horizontal Directional Drilling)

Gerelateerde projecten