'innovators
by nature'

HDD BORING NAALDWIJK

In opdracht van Provincie Zuid-Holland wordt een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute en Burgemeester Elsweg in Naaldwijk aangelegd. De Verlengde Veilingroute ligt er al. De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en N222 wordt samengevoegd met een ander project: de verbreding van de N222. De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de N222 wordt medio 2018 gerealiseerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Uitvoeringsperiode

Februari 2018

Lengte boring(en)

760 m

Doorsnede boring(en)

Ø630 mm / Na intrekking mantelbuizen, bundel van 7 buizen – 5x ø160 mm en 2x ø110 mm

Werkzaamheden

Het combineren van de werkzaamheden zorgt voor minder verkeershinder tijdens de uitvoering. Bij de start van de wegenbouwwerkzaamheden worden eerst de kabels en leidingen verlegd of verwijderd. Tijdens het vooronderzoek is naar voren gekomen dat een middelspanningsroute van Westland Infra verlegd moet worden. Mourik – MVOI heeft de opdracht van Westland Infra (beheerder 20 kV midden spanning route) om de middenspanningsroute te verleggen. Om alle processen optimaal te laten verlopen hebben alle stakeholders, aannemer Mourik , MVOI, Van Leeuwen Sleufloze Technieken en ingenieursbureau DTE, de schouders eronder gezet. Hierdoor hebben we een het proces van aanvraag verlegging kabels t/m realisatie met ruim een jaar bekort. De start van de wegenbouwwerkzaamheden loopt zo geen vertraging op. Op16 oktober zijn we gestart met de HDD pilot boring van ca. 760 meter. Uiteindelijk wordt het boorgat opgeruimd naar een diameter van 630mm, waarna de mantelbuizen ingetrokken worden, die bestaan uit een bundel van 7 buizen – 5x ø160 mm en 2x ø110 mm.

Bijzonderheden

Bij de eerste boring was veel aandacht vanuit de opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en vanuit de regionale pers, omdat dit een zeer belangrijk onderdeel is voor de voortgang van het project. Van Leeuwen Sleufloze Technieken en DTE hebben met hun samenwerking de HDD boring tot een mooi succes gebracht.

VIDEO