'innovators
by nature'

Boring Noordzee windmolenpark Gemini

Bouwcombinatie BvL (gevormd door BAM Nelis De Ruiter bv en Gebr. van Leeuwen Boringen B.V) heeft op 20 febr 2015 de 2de en laatste mantelbuis succesvol ingetrokken voor de exportkabels van het windmolenpark Gemini.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Van Oord Marine Ingenuity

Uitvoeringsperiode

11/02/2015

Lengte boring(en)

2x ca. 800 m

Doorsnede boring(en)

20”

Werkzaamheden

De boringen zijn uitgevoerd om het windpark Gemini te verbinden met de Eemshaven. Hiervoor moesten twee zeekabels gekruist worden tussen de Waddeneilanden Rottummerplaat en Borkum. Om op zee te kunnen boren werd de boormachine op een jack up ponton geplaatst. Via in- en uittredecasings werd naar de jack up bij uittrede geboord. De in te trekken buizen zijn in de Eemshaven gelast en met sleepboten 17km naar uittredepunt gesleept. Van Leeuwen Sleufloze Technieken heeft zowel de engineering, als de boringen, de marine logistiek en het plaatsen van de tientallen geleide-, afmeerpalen en buispalen t.b.v. de casings verzorgd.

Bijzonderheden

Na de realisering van de beide HDD’s heeft de combinatie aanvullende scope mogen uitvoeren nl “pull in van de export kabels” in de HDD mantelbuizen.

VIDEO