'innovators
by nature'

UDVIKLING

"Det er vigtigt at lette kundens arbejde"

Udvikling er noget, der sker overalt i virksomheden. Vi har naturligvis ingeniører og tekniske tegnere, der kan forvandle ethvert udfordrende projekt til en godkendt boreplan. Ved at udnytte den eksisterende ekspertise og erfaringerne fra 50 års boring er der ingen udfordringer, vi ikke tør tage op. Der findes altid en løsning, også selv om opgaverne er af varierende kompleksitet. Alle projekter bliver testet for gennemførlighed og omgivende forhold i et tæt samarbejde mellem udførelses- og udviklingsafdelingen. Derefter starter projekteringsfasen, som til sidst munder ud i en boreplan, hvorefter arbejdet kan gå i udførelse.
Udviklingen stopper dog ikke ved projektering af det ideelle boringsforløb. Til en række projekter bygger vi specialudstyr internt, alt sammen i henhold til internationale standarder og certificeringer. Med vores eget værksted og vores maskiningeniørers ekspertise er det ingen sag at tilpasse eller optimere maskinerne. En vigtig del af boreprocessen er borevæsken (bentonit). Ved at opføre vores egen bentonitfabrik har vi i dag altid den bedste borevæske til rådighed. Vores fabrik omfatter et omfattende laboratorium, hvor vores mudderingeniører sammensætter projektspecifik borevæske. Hos VLST handler udvikling om at forene den eksisterende ekspertise og erfaring, så vi gang på gang kan løse de stillede udfordringer."