Certificering

'Opfyldelse af alle betingelser'

Van Leeuwen Sleufloze Technieken er certificeret på følgende områder:

Bevolking

Beskrivelse

Kvalitetsstyringssystemet hos Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V. i Woerden opfylder kravene i den hollandske certificeringsordning for kabelinfrastruktur og rørlægningsvirksomheder (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven)

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015

Kiwa har konstateret, at Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V.’s kvalitetsstyringssystem og dets anvendelse opfylder NEN-EN-ISO 9001:2015, for så vidt angår anvendelsesområdet: udførelse af styret boring (HDD), mikrotunnelering og (styret) boring med sneglebor/tunnelering med åben front, herunder arbejde i jernbaneinfrastrukturens risikoområder.

Kiwa har fastslået, at Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V.’s HSE-styringssystem og dets anvendelse opfylder HSE-tjekliste for entreprenører (VGM Checklist Aannemers; VCA), version 2017/6,0, for så vidt angår anvendelsesområdet: udførelse af styret boring, mikrotunnelering og gennempresning, herunder arbejde i jernbaneinfrastrukturens risikoområder.

Kiwa har fastslået, at Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V.’s HSE-styringssystem og dets anvendelse opfylder HSE-tjekliste for entreprenører (VGM Checklist Aannemers; VCA), version 2017/6,0, for så vidt angår anvendelsesområdet: udførelse af styret boring (HDD), mikrotunnelering og (styret) boring med sneglebor/tunnelering med åben front, herunder arbejde i jernbaneinfrastrukturens risikoområder.

Certifikat på medlemskab af Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. Drilling Contractors Association (DCA-Europe)
Association des Entrepreneurs de Forage Dirigé

Certifikat fra ProRails akkrediteringsordning EP 2004 for branchen kabelentreprenører og boreselskaber | Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V.

Certifikat fra ProRails akkrediteringsordning EP 2004 for branchen kabelentreprenører og boreselskaber | Aannemingsbedrijf Klarenbeek B.V.

Bureau Veritas Certification erklærer, at Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V.’s styringssystem for CO2-bevidst drift er vurderet som værende i overensstemmelse med standardens krav.

VLST’s og medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed, holdninger og adfærd er vurderet af Kiwa som værende PROAKTIV i henhold til Safety Culture Ladder trin 4