OPGRAVNINGSFRI TEKNIK

Opgravningsfri teknik er en samlet betegnelse for etablering af underjordisk infrastruktur, hvor jordoverfladen forstyrres mindst muligt. Denne teknik anvendes f.eks. ved pladsmangel eller for at minimere generne for skibs- og/eller vejtrafik. Opgravningsfri teknik kan også anvendes til begrænsning af problemer med eksisterende infrastruktur. VLST udfører mange projekter i ind- og udland, både på land og i havet, hvor der anvendes særlige teknikker.

Generelt om teknikkerne

Vi har maskiner, der borer horisontalt under jorden, hvorefter der ipresses eller itrækkes sluser, kabler eller ledninger gennem boretunnelen. Med tunnelering med åben front kan vi bore huller med dimensioner fra 20 cm til halvanden meter. Med andre teknikker kan vi udføre boringer med dimensioner på op til tre meter. Til boringer under grundvandsspejlet anvender vi tunnelering med lukket front.

Tunnelering med åben front

Det kendetegnende ved denne teknik er, at rørfronten er åben

Tunnelering med lukket front

Denne teknik kan udføres "vådt"

Styret boring (HDD)

Denne teknik finder sted fra jordoverfladen

Direct-Drill®

Teknik udviklet af VLST. En kombination af HDD og mikrotunnelering

Pipe-Pusher®

Teknik udviklet af VLST, som anvendes i forbindelse med HDD

MT-Piling®

Denne metode er særlig velegnet til projekter i byområder

Subsea Drilling®

Undervandsboremaskinen, som er udviklet af VLST

Opgravningsfri fjernelse af kabler og ledninger

Navnet siger det hele!

Udvikling

Hos VLST handler udvikling om andet og mere end at projektere det ideelle boringsforløb

I havet

VLST borer ikke kun på land, men også i havet. Vi borer f.eks. render til kabler til havmølleparker. I takt med den voksende efterspørgsel på vindmøller og omstillingen til grøn energi stiger antallet af store projekter for VLST. Ved hjælp af en specialudviklet boreteknik har vi for nylig forbundet havmølleparker med land. Til disse projekter har vi hos VLST udviklet Pipe-Pusher®, der er på størrelse med en skibscontainer. Hvis noget ikke findes, laver vi det selv!