'innovators
by nature'

"Van Leeuwen Sleufloze Technieken udfører mikrotunnelering med dimensioner fra 400 mm til 3000 mm med eget udstyr. Det gøres med forskellige borerørsmaterialer som f.eks. stål, beton, stentøj, glasfiberarmeret plast (GAP) og polymerbeton. Denne teknik kaldes også tunnelering med lukket front."

TUNNELING MED LUKKET FRONT

Hvornår bør man vælge tunnelering med luket front?
En stor fordel ved mikrotunnelering er, at den kan udføres “vådt” uden grundvandssænkning i boringsforløbet.

Hvad er fordelene ved tunnelering med lukket front?

  • Kan udføres “vådt”
  • Der kan bores længere tracéer end med åben front-teknikken
  • Ingen grundvandssænkning i boringsforløbet
  • Ved brug af mellemstationer kan der lægges længere tracéer ad gangen

Hvordan foregår det?
Fra pressegruben presses en rørsektion ind i jorden. Når rørsektionen er presset ind, trækkes donkraftene tilbage, og en ny sektion kan monteres og presses ind. Hvis friktionsmodstanden på ledningen bliver for stor, så pressekapaciteten overskrides, installeres der mellemstationer mellem rørsektionerne. For at reducere friktionsmodstanden mellem rørsektionen og jorden injiceres der bentonit langs den udvendige rørvæg under boringen. Borehovedets position overvåges hele tiden ved hjælp af et positioneringssystem (laser).

TUNNELERING MED LUKKET FRONT