'innovators
by nature'

VLST HDD-ILANDFÿRING I TAIWAN

I de seneste mÂneder har VLST med succes mobiliseret sig i Taiwan i forbindelse med et udfordrende HDD-ilandf¯ringsprojekt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klient

Udførelsesperiode

02/11/2020

Borelængde(r)

Flere lÊngder p op til 642 m

Tværsnit af boring(er)

800 mm HDPE

Aktiviteter

Projektet omfatter ipresning af 800 mm HDPE-r¯r med lÊngder p op til 642†m. I†2020 vil der blive opstillet udstyr og installeret foringsr¯r, og svejsning af HDPE-r¯rene pÂbegyndes. Borearbejdet, der forventes at tage op til 6†uger med d¯gndrift, indledes efter planen i starten af 2021.

Særlige forhold

Denne opgave udf¯res til trods for de restriktioner og udfordringer, der f¯lger af coronapandemien.

VIDEO