'innovators
by nature'
"Het kenmerk van de open front boortechniek is dat de voorzijde van de buis open is. Aan de voorzijde van de eerste buis bevindt zich een snijkop. De open front techniek is niet geschikt voor het boren onder de grondwaterstand, tenzij met behulp van een bemaling de grondwaterstand ter plaatse van de persing verlaagd kan worden."

Open Front Boringen (OFT)

Avegaarmethode  

Bij deze techniek wordt een buis, evt. voorzien van snijrand of snijkop, onder een te kruisen object door geperst. De voorzijde van de buis is open. Een avegaar in de buis voert de inkomende grond af naar het startpunt. Wij passen deze methode toe voor diameters van 200 mm tot 1600 mm

a. Pilot Gestuurde Avegaar Boring (GAB)

Wanneer kiezen voor een Pilot Gestuurde Avegaar Boring?

Bij een gestuurde avegaar boring wordt eerst een zogenaamde “rechte pilootboring” gemaakt. Hierdoor kan voor het aanbrengen van de doorpersbuis het tracé nauwkeurig worden bepaald. Wij passen de gestuurde avegaar boring toe om buizen met diameters van 200 mm tot 1600 mm met grotere precisie aan te kunnen brengen. Bij het boren van de pilootstang gebruiken we een gemodificeerd theodoliet en een led-sonde om de richting en hoogte te controleren. Vervolgens wordt de snijkop van de persbuis aan de pilootstang bevestigd. Bij het doorpersen volgt de buis de pilootstang, die aan de ontvangstzijde in delen wordt verwijderd. De inkomende grond wordt met een avegaar door de boorbuis afgevoerd naar de persput. De doorpersbuis ligt zo exact conform het origineel tracé van de pilootstang.

Wat zijn de voordelen?

  • Snijkop op voorste buiselement voorkomt afkalving van het boorfront

Hoe werkt het?

Vanuit een perskuip wordt een buiselement met vijzels in de grond gedrukt. Wanneer een buiselement is weggedrukt worden de vijzels teruggetrokken en kan een nieuw element worden aangekoppeld en weggedrukt. De open front techniek is in het algemeen niet bestuurbaar en tijdens het drukken kunnen afwijkingen ontstaan omdat de snijkop de weg van de minste weerstand zoekt. Naar de wijze van ontgraven kan de open front techniek in twee methoden worden ingedeeld, namelijk de handontgraving en de avegaarmethode. Bij beide methoden wordt het boortracé recht uitgevoerd, horizontaal of onder een hoek, al dan niet op- of aflopend.

Open front boringen (OFT)

b. Raketdoorpersingen (OFT-R)

Wanneer kiezen voor een Raketdoorpersing?

Pneumatisch doorpersen wordt vaak gebruikt voor een doorpersing onder een weg door en heeft dan ook als voordeel dat het weinig overlast voor de omgeving geeft. Een ander voordeel is dat het in verhouding met hydraulisch doorpersen goedkoop is. Er kan alleen een recht boortracé toegepast worden. De diameter, afhankelijk van de toegepaste methode, is beperkt. Van Leeuwen Sleufloze Technieken biedt deze techniek aan voor het doorpersen van stalen buizen met diameters van 114 mm tot 1220 mm (4” – 48”). Doorpersing mogelijk in lengtes van 25 – 80 meter. Deze techniek is ongestuurd en heeft een beperkte nauwkeurigheid en is daardoor tamelijk gevoelig voor afwijkingen.

Wat zijn de voordelen?

  • Weinig overlast voor omgeving (indien niet drukbevolkt gebied)
  • Goedkoop in verhouding met hydraulisch doorpersen

Hoe werkt het?

De bodempersraket kan de leiding voor zich uit in de grond heien of achter zich aan trekken. De raket bestaat uit een stalen cilinder in de vorm van een torpedo waarin een pneumatisch beweegbare zuiger past. De zuiger slaat met kracht tegen een aambeeld voorin de cilinder. Door de stootkracht van de zuiger tegen de cilinder schiet de raket een stukje naar voren. De zuiger wordt vervolgens weer naar achteren bewogen en het proces herhaalt zich. Tijdens de achterwaartse beweging van de zuiger blijft de raket op zijn plaats door de wrijving tussen de grond en de cilinder.