'innovators
by nature'

“The main feature of the open front drilling technique is that the front of the pipe is open. A drill head is located at the front of the initial pipe. The open front technique is not suitable for drilling below the groundwater level, unless groundwater recession is possible by draining at the location of the pipe jack.” 

Open front drilling technique (oft)

Auger method

In this technique, a pipe, possibly fitted with a cutter head or drill head, is driven under the object to be crossed. The front of the pipe is open. An auger placed in the pipe conveys the incoming soil back to the starting point. We use this method for diameters from 200 mm to 1600 mm.

Guided Auger Boring (GAB)

When to opt for a Guided Auger Boring? Guided auger boring starts with a so-called “straight pilot drill” which enables precise determination of the trajectory for the delivery pipe to be installed. We apply guided auger drilling in order to install pipes with a diameter of 200 mm to 1600 mm with greater precision. When drilling the pilot rod, we use a modified theodolite and a LED probe to check the direction and height. The cutter head of the delivery pipe is then attached to the pilot rod. As it is being driven through the ground, the pipe follows the pilot rod, which is then removed in sections at the receiving side. The incoming soil is conveyed by an auger through the drill pipe to the jacking pit. And so the delivery pipe is positioned precisely along the original trajectory of the pilot rod.

What are the advantages?

  • The cutter head on the front pipe element prevents crumbling at the bore front.

How does it work?

A pipe element is driven out of a delivery funnel into the soil, using jacks. Once a pipe element has been driven into place, the jacks are withdrawn and a new element can be attached and driven. The open front technique is not generally controllable, and deviations can therefore occur during the jacking process, as the cutter head will always take the path of least resistance. There are two methods for the open front technique, depending on the form of excavation, namely manual excavation and the auger method. In both methods, the drilling trajectory is either straight, horizontal or at an angle, either inclining or declining.

 

Open front drilling technique (oft)

b. Raketdoorpersingen (OFT-R)

Wanneer kiezen voor een Raketdoorpersing?

Pneumatisch doorpersen wordt vaak gebruikt voor een doorpersing onder een weg door en heeft dan ook als voordeel dat het weinig overlast voor de omgeving geeft. Een ander voordeel is dat het in verhouding met hydraulisch doorpersen goedkoop is. Er kan alleen een recht boortracé toegepast worden. De diameter, afhankelijk van de toegepaste methode, is beperkt. Van Leeuwen Sleufloze Technieken biedt deze techniek aan voor het doorpersen van stalen buizen met diameters van 114 mm tot 1220 mm (4” – 48”). Doorpersing mogelijk in lengtes van 25 – 80 meter. Deze techniek is ongestuurd en heeft een beperkte nauwkeurigheid en is daardoor tamelijk gevoelig voor afwijkingen.

Wat zijn de voordelen?

  • Weinig overlast voor omgeving (indien niet drukbevolkt gebied)
  • Goedkoop in verhouding met hydraulisch doorpersen

Hoe werkt het?

De bodempersraket kan de leiding voor zich uit in de grond heien of achter zich aan trekken. De raket bestaat uit een stalen cilinder in de vorm van een torpedo waarin een pneumatisch beweegbare zuiger past. De zuiger slaat met kracht tegen een aambeeld voorin de cilinder. Door de stootkracht van de zuiger tegen de cilinder schiet de raket een stukje naar voren. De zuiger wordt vervolgens weer naar achteren bewogen en het proces herhaalt zich. Tijdens de achterwaartse beweging van de zuiger blijft de raket op zijn plaats door de wrijving tussen de grond en de cilinder.