'innovators
by nature'

"Det kendetegnende ved boreteknikken med åben front er, at rørfronten er åben. På forsiden af det første rør sidder der et skærehoved. Åben front-teknikken er uegnet til boring under grundvandsspejlet, medmindre grundvandet kan sænkes på pressestedet ved hjælp af afvanding."

Tunnelering med åben front (OFT)

Sneglebormetoden

Ved denne teknik bliver et rør, eventuelt udstyret med skærkant eller skærehoved, fremført under det objekt, der skal krydses. Rørfronten er åben. Et sneglebor i røret fører den indkommende jord tilbage til startpunktet. Denne metode anvender vi til dimensioner fra 200 mm til 1600 mm.

a. Styret pilotboring med sneglebor (GAB)

Hvornår bør man vælge styret pilotboring med sneglebor?

Ved styret boring med sneglebor udføres der først en såkaldt “retlinet pilotboring”. Herved kan tracéet bestemmes nøjagtigt, inden presserøret fremføres. Vi anvender styret boring med sneglebor for at kunne fremføre rør med dimensioner på 200 mm til 1600 mm med større præcision. Ved fremboring af pilotstangen anvender vi en modificeret teodolit og en LED-sonde til retnings- og højdestyring. Derefter monteres presserørets skærehoved på pilotstangen. Ved gennempresningen følger røret pilotstangen, som fjernes sektionsvist på modtagesiden. Den indkommende jord ledes tilbage til pressegruben via borerøret ved hjælp af et sneglebor. Presserøret følger dermed præcist pilotstangens oprindelige tracé.

Hvad er fordelene?

  • Skærehovedet på den forreste rørsektion forhindrer, at borefronten undermineres

Hvordan foregår det?

Fra en pressegrube presses en rørsektion ind i jorden ved hjælp af donkrafte. Når rørsektionen er presset ind, trækkes donkraftene tilbage, og en ny sektion kan monteres og presses ind. Teknikken med åben front er generelt ikke styrbar, og under presningen kan der opstå fejl, da skærehovedet vil søge den vej, hvor der er mindst modstand. Hvad angår udgravningsmetoden kan teknikken med åben front inddeles i to metoder: manuel opgravning og sneglebormetoden. Ved begge metoder udføres boretracéet som et retlinet forløb, der er enten horisontalt eller skråt op- eller nedadgående.

Tunnelering med åben front (OFT)

b. Gennempresning med raket

Hvornår bør man vælge gennempresning med raket raket?

Pneumatisk gennempresning anvendes ofte til gennempresning under en vej og har derfor den fordel, at den minimerer generne for omgivelserne. En anden fordel er, at metoden er billigere end hydraulisk gennempresning. Der kan kun udføres et retlinet boreforløb. Diameteren er begrænset og afhænger af den anvendte metode. Van Leeuwen Sleufloze Technieken tilbyder denne teknik til gennempresning af stålrør med dimensioner fra 114 mm til 1220 mm (4″-48″). Gennempresning er muligt i længder på 25-80 meter. Denne teknik er ikke styret og har en begrænset nøjagtighed og er derfor temmelig følsom over for fejl.

Hvad er fordelene?

  • Minimerer generne for omgivelserne (i ikke-tætbefolkede områder)
  • Billigere end hydraulisk gennempresning

Hvordan foregår det?

Jordraketten kan enten skyde røret ind i jorden foran sig eller trække røret bag sig. Raketten består af en stålcylinder i form af en torpedo, der indeholder et pneumatisk bevægeligt stempel. Stemplet hamrer med stor kraft på en ambolt forrest i cylinderen. Stemplets slagkraft mod cylinderen får raketten til at bevæge sig et stykke fremad. Herefter bevæges stemplet tilbage, og processen gentages. Som følge af friktionen mellem jorden og cylinderen bevæger raketten sig ikke under stemplets bagudrettede bevægelse.