'innovators
by nature'

GESTUURDE BORING TELECOMVERBINDING

Om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, wordt de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten zelf worden aangepast alsmede het station Amsterdam-Zuid. De benodigde werkzaamheden zijn allen gevat onder de naam ZuidAsDok, een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat / ProRail / Gemeente Amsterdam

Uitvoeringsperiode

Lengte boring(en)

Diverse lengtes – 295 m | 410 m | 615 m

Doorsnede boring(en)

Diverse diameters – Ø 450 mm | Ø 250 mm | Ø 110 mm

Werkzaamheden

Het verbreden van de snelweg en het uitbreiden van het station wordt mogelijk door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van Zuidas in twee tunnels aan te leggen. Het aanpassen van knooppunt Amstel zorgt ervoor dat de zeer vele bestaande telecomverbindingen, welke via een gestuurde boring de Amstel kruisen ten zuiden van de Rijksweg A10, ter plaatse niet kunnen worden gehandhaafd. De oplossing is gevonden in het vervaardigen van 3 gestuurde boringen. Een boring onder de Amstel ten noorden van de Rijksweg A10 (Ø450mm met een lengte van 410 m), een boring onder de A-10 door ten oosten van de Amstel (Ø450mm met een lengte van 295 m) en een boring parallel aan de zuidzijde van de A10 richting de politiemanege (7*Ø250mm en 2*Ø110mm met een lengte van 615 m).

Bijzonderheden

Van Leeuwen Sleufloze Technieken heeft als boorbedrijf de boringen uitgevoerd. In samenspraak met alle belanghebbenden, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Pro-Rail, Waternet, Tennet, vele telecombedrijven, AmstelGlorie en Adinf BV is een afstemming bereikt over de wijze van uitvoering alsmede de te volgen planning. De gecompliceerde boorwerkzaamheden zijn naar tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.

VIDEO