'innovators
by nature'

VARMENETVÆRK I HENGELO

Vi har stået for hele den tekniske udvikling og udførelse af projektet i Hengelo. Varmenetværket i Hengelo forbinder forskellige eksisterende distributionsnet ved hjælp af en backbonestruktur.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Klient

MVOI

Udførelsesperiode

Borelængde(r)

85 m tot 287 m

Tværsnit af boring(er)

DN400 med overgang til en DN250. Højtemperaturledningerne (HT) har forskellige dimensioner og består delvist af PEX-rør.

Aktiviteter

Backbonen får tilført restvarme fra AkzoNobels fabrik syd for Hengelo. Fra AkzoNobels område forsyner denne backbone forskellige decentrale kraftværker med varme. Ledningerne, der forsyner kraftværkerne, er lavtemperaturledninger (LT). Fra kraftværkerne forsynes en række varmeforsyningsstationer via højtemperaturledninger (HT). Backbonen består af en DN400-ledning, der overgår til en DN250. Højtemperaturledningerne har forskellige dimensioner og består delvist af PEX-ledninger. Tracéet omfatter flere styrede boringer (HDD), da det krydser forskellige infrastrukturarbejder.

Særlige forhold

For at kunne udføre de styrede boringer var det nødvendigt at krydse en række infrastrukturarbejder. Dette projekt blev gennemført i samarbejde med entreprenørfirmaet MVOI.

VIDEO