'innovators
by nature'

"I vores søgen efter nye og effektive måder at lægge medie- og føringsrør på har Van Leeuwen Sleufloze Technieken udviklet en innovativ metode: Single step pipeline installation. Direct-Drill®-princippet er baseret på de velkendte og gennemprøvede teknologier styret boring (HDD) og mikrotunnelering."

Direct-Drill®

Hvornår bør man vælge Direct-Drill®?

Direct-Drill® kombinerer de bedste egenskaber fra styret boring (HDD) og mikrotunnelering og har økonomiske og miljømæssige fordele, som de to teknikker ikke har hver for sig. Til medie- og føringsrør på 8″-24″.

Hvad er fordelene?

  • Mere økonomisk fordelagtig end eksisterende teknikker
  • Færre miljøgener i forhold til alternative metoder

Hvordan foregår det?

Direct-Drill® beskrives som en kontinuerlig boreproces til medie- og føringsrør. Røret installeres i én fase fra rigstedet. Ved ilandføringer kræves der, i modsætning til traditionel HDD-teknologi, ikke nogen stor flåde af offshorefartøjer, hvilket medfører væsentlige omkostningsbesparelser.

Direct drill